Discuz! Board

查看: 467|回復: 0

4/9號新增修改公告

[複製鏈接]

52

主題

0

好友

792

積分

管理員

發表於 2023-4-9 17:37:00 |顯示全部樓層
1.調整魔法相消平衡,以魔攻高命中高,魔防高命中低。
2.調整傲慢塔大師證明LV1到LV10素質 調高素質

原來的素質 回魔取消掉因為都吃艾草
LV1   額外1 HP+20 MP+20 SP+1 絕對減傷+1
LV2   額外1 HP+40 MP+40 SP+1 絕對減傷+1
LV3   額外1 HP+60 MP+60 SP+1 絕對減傷+1
LV4   額外1 HP+80 MP+80 SP+1 絕對減傷+2
LV5   額外1 HP+100 MP+100 SP+1 絕對減傷+2
LV6   額外2 HP+120 MP+120 SP+2 絕對減傷+2
LV7   額外2 HP+160 MP+160 SP+2 絕對減傷+3
LV8   額外2 HP+180 MP+180 SP+2 絕對減傷+3
LV9   額外2 HP+200 MP+200 SP+2 絕對減傷+4
LV10   額外3 HP+250 MP+250 SP+3 絕對減傷+5

調整過後數值
LV1   額外1 HP+20 MP+20 SP+1 絕對減傷+1
LV2   額外1 HP+80 MP+40 SP+1 絕對減傷+2
LV3   額外2 HP+100 MP+60 SP+1 絕對減傷+2 藥水回復量1
LV4   額外3 HP+150 MP+80 SP+2 絕對減傷+3 藥水回復量2
LV5   額外4 HP+200 MP+100 SP+2 絕對減傷+3 藥水回復量3
LV6   額外5 HP+250 MP+120 SP+3 絕對減傷+4 藥水回復量 4
LV7   額外6 HP+300 MP+160 SP+3 絕對減傷+4 藥水回復量 5
LV8   額外8 HP+350 MP+180 SP+4 絕對減傷+5 藥水回復量 6
LV9   額外8 HP+400 MP+200 SP+4 絕對減傷+6 藥水回復量 8
LV10   額外10 HP+500 MP+250 SP+5 絕對減傷+10 藥水回復量10

回復

使用道具 舉報

返回頂部