admin 發表於 2023-10-6 19:05:42

歡慶國慶日舉國同樂~天降國慶禮盒~

歡慶國慶日舉國同樂~天降國慶禮盒~
活動時間10/6晚上6點~10/13晚上6點
可由全地圖打到國慶禮盒
國慶禮盒 => 對武器施法的卷軸
國慶禮盒 => 對盔甲施法的卷軸
國慶禮盒 => 粗糙的米索莉塊
國慶禮盒 => 金屬塊
國慶禮盒 => 黑色血痕
國慶禮盒 => 光明的鱗片
國慶禮盒 => 經驗藥水150%
國慶禮盒 => 經驗藥水170%
國慶禮盒 => 經驗藥水200%
國慶禮盒 => 食人巨魔的血
國慶禮盒 => 高技碎片(三重矢)
國慶禮盒 => 高技碎片(衝擊之暈)
國慶禮盒 => 高技碎片(雙重破壞)
國慶禮盒 => 高技碎片(召喚術)
國慶禮盒 => 名譽貨幣
國慶禮盒 => 龍之鑽石
國慶禮盒 => 龍鑽禮盒(高技)
國慶禮盒 => 龍鑽禮盒(耳環)
國慶禮盒 => 龍鑽禮盒(娃娃)
國慶禮盒 => 龍鑽禮盒(腰帶)
國慶禮盒 => 龍鑽禮盒(赫卡特)
國慶禮盒 => 龍鑽禮盒(龍印)頁: [1]
查看完整版本: 歡慶國慶日舉國同樂~天降國慶禮盒~